Trang chủ » Prolactin là gì? Chỉ số Prolactin có ý nghĩa như thế nào? » Xét nghiệm là việc làm cần thiết để xác định chỉ số Prolactin trong cơ thể